Het Wijkbureau is voor alle bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen/organisaties in de binnenstad hèt aanspreek- en informatiepunt van de gemeente. Afgelopen oktober is het Wijkbureau verhuisd naar het nieuwe stadskantoor en staat niet langer midden in de wijk. Hierdoor zijn de manieren waarop burgers en partners uit de wijk de weg kunnen vinden naar het wijkbureau veranderd. Ook de manier waarop het wijkbureau informatie uit de wijk ophaalt en aanhaakt bij wat er speelt heeft door de nieuwe locatie een nieuwe draai gekregen.

Hoe geef je het Wijkbureau ogen en oren in de wijk vanuit een groot en anoniem gebouw? Hoe kan het Wijkbureau contact houden in de wijk met de bewoners en partners via de juiste kanalen voor ieder deel van de wijk? Hoe kunnen bewoners de afstand tussen de binnenstad en het stadskantoor overbruggen?
 
Hoe kan de brug worden geslagen tussen persoonlijk contact met het Wijkbureau en de steeds toenemende digitalisering van de gemeente? Hoe ziet het ideale Wijkbureau van de toekomst eruit? Studenten van de master Bestuur en Beleid gaan het onderzoeken!