In vier verschillende buurten in Amsterdam-Noord is de beoordeling van de aanvragen van bewonersinitiatieven in handen van ‘wijkdenktanks’. In iedere denktank zitten acht tot tien bewoners die begeleiding krijgen van vier of vijf professionals in de wijk. Iedere denktank komt één keer per maand samen om zich te buigen over de verschillende aanvragen van medebewoners. Aanvragen met budgetten tot 5000 euro mogen direct worden gehonoreerd, aanvragen daarboven na toezicht door stadsdeel. In de afgelopen jaren zijn al zo’n 400 bewonersinitiatieven goedgekeurd en heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel nog geen enkel voorstel teruggedraaid. De opzet van deze ‘wijkdenktanks’ lijken hiermee een groot succes te zijn. 

Studenten Pedagogiek gaan een evaluatie uitvoeren waarin de kwaliteiten, voordelen en nadelen van deze vorm worden benoemd en onderzocht wordt hoe een dergelijke werkwijze voor het stadsdeel op een breder gebied kan worden ingezet.