Bedrijven in stadswijken hebben het over het algemeen moeilijker dan bedrijven op andere locaties, zoals bijvoorbeeld bedrijventerreinen en winkelcentra. Dit heeft onder andere te maken met een verminderd ondernemersvertrouwen. Ondernemers in krachtwijken hebben het nóg moeilijker om goed te presteren. Dit hangt mede samen met het kennisniveau en de oriëntatie op de eigen wijk, waar vaak minder koopkracht is. Daarnaast zijn bedrijven in stadswijken vaak winkels of horecabedrijven en dat zijn de sectoren waar de groei- en winstpercentages vrij laag liggen.

Overvecht is één van de krachtwijken waar de wijkeconomie een belangrijk speerpunt is. In de onderzoeken die er al liggen is de rol van corporaties in de wijkeconomie tot nu toe onderbelicht geweest. Zij spelen een interessante rol in de wijk en daarom is het van belang om deze rol in het onderzoek mee te nemen. De centrale vragen in dit onderzoek zijn als volgt: Op welke manier kan je de wijkeconomie in Overvecht stimuleren? Welke rol hebben de corporaties nu? Waar liggen de mogelijkheden voor corporaties om (nog meer) bij te dragen aan de wijkeconomie? Wat moet er veranderen in Overvecht om meer ondernemerschap mogelijk te maken? Zijn er goede voorbeelden uit andere wijken of steden die ingezet kunnen worden in Overvecht? Op deze vragen zullen de studenten van de Minor Management in de Publieke Sector antwoord geven.