Ervaring leert dat woonafspraken beter worden nageleefd als deze met de bewoners zijn opgesteld. Het opstellen daarvan kan op verschillende manieren gebeuren en verschillende aspecten kunnen daarbij de revue passeren. Vraag is nu: wat is de beste manier? Er is behoefte aan een handleiding voor het opstellen van de woonafspraken met bewoners. Studenten Stedelijke Vernieuwing gaan dit onderwerp onderzoeken en ontwikkelen een draaiboek.