In het eerste kwartaal van 2017 is gestart met 6 woonbegeleiders. In de komende maanden is het doel om 2 statushouders toe te voegen aan het team woonbegeleiders. Het team zal zo een mix zijn van de verschillende bewoners van het complex. De woonbegeleiders wonen zelf ook op de Nierkerkestraat en richten zich op het welkom heten van statushouders en het in goede banen leiden van hun komst.De woonbegeleiders zijn de 'oren en ogen' van het complex worden. Zij verwelkomen statushouders, zijn het aanspreekpunt, controleren en stimuleren de leefbaarheid en organiseren activiteiten die de communityvorming stimuleren. Zij richten zich dus vooral op het sociale beheer van het complex.