De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in hoe de samenwerking tussen Eigen Haard en woongroepen idealiter is georganiseerd. Het onderzoek zal leiden tot aanbevelingen hoe dit verbeterd kan worden en vorm kan krijgen in een overeenkomst. 

Daartoe zullen de studenten onderzoek doen naar het huurrecht in relatie tot woongroepen. Zij zullen successen en knelpunten in kaart brengen op basis van onderzoek in de database en door middel van gesprekken met Eigen Haard en de woongroepen.