In Amsterdam Nieuw-West liggen verschillende ontwikkelopgaven. Door de economische crisis van de afgelopen jaren heeft in dit gebied een stagnering van de woningverkoop plaatsgevonden. Nieuw-West heeft te leiden onder de voorzichtigheid van consumenten op de woningmarkt. Op dit moment is er onvoldoende verkoop van nieuwbouwprojecten.Studenten Stedelijke Vernieuwing gaan een onderzoek doen naar woonwensen van mensen die in Nieuw-West wonen of die interesse hebben om te gaan wonen in Amsterdam Nieuw-West. Door het beantwoorden van vragen als waar mensen zouden willen wonen in Nieuw-West, welk beeld men heeft van Nieuw-West en in welk woningtype men geïnteresseerd is, moet een advies gegeven worden over welke weg ingeslagen moet worden bij nieuwe ontwikkelopgaven in het gebied.