Studenten Stedelijke Vernieuwing gaan makelaars interviewen om te achterhalen wat volgens hen de woonwensen zijn in het noorden van de de stadsregio. Er zijn reeds verschillende onderzoeken naar woonwensen uitgevoerd. De kennis van de makelaars is echter onvoldoende bekend. Dit terwijl juist deze groep professionals veel ervaringen heeft met de aan- en verkoop van woningen. Het doel is de kennis van de makelaars omtrent woonwensen voor de stadsregio  Noord naar boven te krijgen. Wat trekt bewoners naar een bepaalde buurt, wijk of woning? En wat kunnen de makelaars zeggen over verhuisstromen in buurten? Zo worden bewoners in een buurt getypeerd en woonwensen in kaart gebracht.