Dienst Wonen Zorg en Samenleven probeert bij te dragen aan het verbeteren van het vrijwilligerswerk in Amsterdam. Door te ondersteunen bij het verbeteren van het imago van vrijwilligers en tegelijkertijd belemmeringen weg te nemen bij organisaties en individuen zal het vrijwilligerswerk een positieve ontwikkeling door moeten maken. In een eerder project is een stappenplan gemaakt als checklist voor vrijwilligersorganisaties wanneer social media te gebruiken, maar dit geeft hen nog niet de praktische handvatten om social media zelf toe te passen. Vrijwilligersorganisaties weten vaak zelf niet hoe de basics werken en daarnaast weten ze niet hoe het  ‘instrument social media’ ingepast kan worden in de organisatie. De organisaties kunnen zich vaak niet voorstellen wat zij van anderen (vrijwilligers) zouden moeten vragen om hen te betrekken bij dit specifieke gebied.
Wat betreft het bijbrengen van de basics van social media zijn enkele onderzoeksrapporten beschikbaar. Daarnaast zijn er vrijwilligersorganisaties die reeds ervaring hebben met de toepassing. Wel is nog onderzoek nodig naar hoe vrijwilligersorganisaties ‘social media als instrument’ vorm kunnen geven in de organisatie. Hoe trek je hier vrijwilligers voor aan? Welk personeel, ofwel vrijwilligers moet je aantrekken, met welke competenties en welke randvoorwaarden moeten gecreëerd worden om social media succesvol in te bedden in de organisatie?Uiteindelijk is het de bedoeling dat op basis van bovenstaand onderzoek een (concept) workshop wordt ontwikkeld. Studenten Human Resource Management gaan hard aan de slag.