Ymere is één van de woningcorporaties met veel bezit in de wijk De Wierden in Almere Haven. De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in De Wierden door de corporaties en de gemeente, o.a. vanuit de integrale wijkaanpak. Ook dit jaar investeert Ymere op verschillende plekken in renovatie en onderhoud in de wijk. Zo worden er bijvoorbeeld zo veel mogelijk portieken op de Kimwierde afgesloten. Dit verbetert de veiligheid, netheid en de fysieke uitstraling van de appartementen. 

Ymere wil ook graag de achterkant van een aantal appartementenblokken verbeteren. Op dit moment is de achterkant van de appartementen rommelig: sommige tuinen hebben een afscheiding aan de achterkant terwijl het bij andere tuinen helemaal open is of juist dicht gegroeid. Ymere zou dit graag verbeterd zien. Uit ervaring weten zij dat dit alleen op duurzame wijze verbeterd kan worden wanneer bewoners betrokken worden bij de verbetering en zich verantwoordelijk gaan voelen voor de uitstraling van hun directe leefomgeving. 

Studenten Biologie, voeding & gezondheid van Aeres Almere gaan daarom een onderzoek doen onder bewoners, gericht op de behoefte van bewoners en hun betrokkenheid bij de verbetering van de uitstraling van de achterzijde van de appartementenblokken. Het gaat hierbij zowel om betrokkenheid in de planfase als om het beheer wanneer de nieuwe situatie gereed is. Ook kijken de studenten naar in hoeverre zelfbeheer kansen heeft in de appartementenblokken.