Middenin Utrecht, aan de Oudegracht, staat buurthuis In de  3 Krone. Deze plek is jarenlang een ontmoetingscentrum geweest voor de bewoners van Utrecht en heeft allerlei workshops geherbergd. Door de bezuinigingen wordt het buurthuis echter met sluiting bedreigd. Zonde, want er is dan geen laagdrempelige ontmoetingsplek meer. Daar moeten we wat aan doen! Vanuit de overheid worden burgerinitiatieven gestimuleerd, waardoor de gemeente Utrecht het voortbestaan van In de 3 Krone steunt. Het buurthuis zit op dit moment al in een veranderingsproces van buurthuis naar een wijkonderneming, die zichzelf grotendeels draaiende kan houden. De vorming van het bestuur is rond, maar de hoe-vraag komt steeds dichterbij en brengt spanningen met zich mee. Daarom zullen studenten van de Universiteit Utrecht onder begeleiding van Academie van de Stad en SOON onderzoek doen naar het beantwoorden van deze vraag.