Zelfbeheer, waarbij bewoners en ondernemers zelf verantwoordelijk zijn voor het beheer van de openbare ruimte, krijgt steeds meer aandacht. Hoewel er al veel projecten zijn waar mensen de openbare ruimte zelf beheren door kleinere en grotere projecten, heeft de gemeente weinig zicht op de huidige praktijk en hoe dit verbeterd of gestimuleerd kan worden. Zelfbeheer lijkt in verschillende vormen voor te komen, maar een duidelijke visie over hoe hier als gemeente mee omgegaan moet worden is er nog niet. 

De gemeente wil een beter beeld van de succesfactoren van zelfbeheer en zoekt naar meer handvatten om zelfbeheer door bewoners, ondernemers en bezoekers van Amsterdam in te kunnen zetten. Daarmee kan een bijdrage worden geleverd aan de leefbaarheid van de wijken, de sociale cohesie tussen bewoners en een reductie van de kosten van beheer. Studenten Toegepaste Psychologie gaan daarom onderzoek doen naar zelfbeheer en de succesfactoren daarvan. Ook onderzoeken zij hoe bewoners, ondernemers en bezoekers van Amsterdam gestimuleerd kunnen worden om zelf zorg te dragen voor hun omgeving.