Het is belangrijk dat ouderen op tijd gaan nadenken over hun woonwensen – en behoeftes voor de toekomst. Stadsdeel Zuid zet zich hiervoor in en werkt aan een goede verbinding van zorgbehoevenden met het wijkzorgteam en het ondersteunen van initiatieven zoals de stadsdorpen. Desondanks heerst er bij het stadsdeel de indruk dat bewoners moeilijk te verleiden zijn om tijdig over bijkomende uitdagingen na te denken en om serieuze stappen te nemen om te verhuizen. Stadsdeel Zuid wil daarom beter in beeld krijgen in hoeverre ouderen in Oud Zuid bewust zijn van de toekomstige uitdagingen.

Studenten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening gaan daarom de volgende vragen onderzoeken: Wat zijn de woonwensen van ouderen voor de toekomst? Welke stappen hebben ouderen mogelijk al ondernomen om zich hierop voor te bereiden? Op welke manier kunnen en willen ze daarbij geholpen worden? Hoe kan en wil de doelgroep benaderd worden? Met anderen woorden: hoe kan het Stadsdeel ouderen ondersteunen om bijtijds na te gaan denken over hun woonwensen en daarbij behorende mogelijkheden voor de toekomst? 

Eerst gaan de studenten de literatuur verkennen om te onderzoeken wat er al bekend is over het onderwerp. Tevens gaan ze een plan bedenken over waar de doelgroep te vinden is en hoe deze bereikt kan worden. Welke bestaande kanalen kunnen hiervoor bijvoorbeeld van meerwaarde zijn? Vervolgens gaan de studenten met de ouderen in gesprek.