Bij de afdeling Werk en Inkomen kunnen inwoners van Utrecht terecht voor een verscheidenheid aan diensten. Een van de diensten die de afdeling verleent is het helpen van Utrechters bij het aanvragen van een uitkering. Het duidelijk afbakenen van het aanbod, inzicht geven in de processen en een duidelijk beeld schetsen van de verwachtingen richting de uitkeringsgerechtigde kunnen de aanvraag voor zowel de afdeling als de uitkeringsgerechtigde spoediger en soepeler laten verlopen. Het komende semester zullend daarom studenten Communicatie & Multimedia Design gaan onderzoeken hoe zij deze zaken beter kunnen weergeven.