Bij dit project wordt onderzoek gedaan naar de Zelfstandige Zonder Personeel, de zogenaamde ZZP’er, in Noord. In Noord is namelijk 61% van de bedrijvigheid ZZP’er. Om die reden en in verband met de recessie wordt in dit onderzoek gekeken naar de behoeftes van deze Zelfstandigen, waaruit een adviesrapport zal volgen over hoe het stadsdeel hen het beste zou kunnen faciliteren.

Vragen die bij dit onderzoek gesteld worden, zijn: hoe gaat het met de ZZP’er op bedrijfmatig vlak en waar is behoefte aan? op welk gebied ondervindt hij of zij problemen? En wat zijn best practices om de ZZp’er te ondersteunen? Twee studenten Financial Service Management doen hier nu een onderzoek naar en ontwikkelen een adviseurrapport.