Het complex De Hallen is een voormalige tramremise gelegen tussen de Kinkerstraat, Ten Katestraat en Bellamyplein in Amsterdam West. De tramremise, als industrieel erfgoed inmiddels een rijksmonument, was in gebruik tussen 1903 en 1996 voor opslag en onderhoud aan trams en bussen van het vervoerbedrijf. De tramremise is omgebouwd en zal uiteindelijk zal naast ongeveer 400 woningen bestaan uit horeca, een hotel, bibliotheek, theater, modeateliers en ambachtelijke bedrijvigheid. De vraag is nu hoe de Hallen zich het best kan neerzetten om Amsterdammers naar Hallen te trekken. 

De studenten zullen daarom de volgende vragen in hun onderzoek beantwoorden: 
• Hoe zal het Hallenkwartier zich op termijn moeten profileren in de stad om aantrekkelijk te blijven voor alle Amsterdammers? 
• Hoe kunnen de gebruikers, beheerders, ondernemers en buurtbewoners daar aan bijdragen?

Leer hier het nieuwsbericht over de startbijeenkomst van dit project