Doel van het project

Het doel van dit onderzoek is om er achter te komen wat de behoeften en kansen zijn van deze groep expats. Uiteindelijk wil de gemeente Almere meer te weten komen over de volgende vragen: waar lopen expats tegenaan; hoe leven expats in de stad; hoe is hun sociale leven; maken ze gebruik van voorzieningen, zoals buurthuizen, sport en zorg; zijn ze betrokken bij hun buren en buurt; maken ze gebruik van andere netwerken; en wat de is mogelijke impact op buurten nu zij veelal tijdelijk hier wonen. In het kort is de vraag die de gemeente stelt: hoe ziet het leven van expats in Almere eruit? Naast de expats zelf, ligt er daarbij ook de focus op de kinderen. De gemeente wil graag aanbevelingen over de aanpak rondom expats, met de vraag of er eventueel beleid voor expats noodzakelijk is.

Aan de slag

Vanaf september 2023 zijn twee Young Professionals aan de slag gegaan met dit onderzoek. Om deze vragen te tackelen hebben zij eerst een realistisch en gedegen plan van aanpak opgesteld. De aanpak is begonnen met een vooronderzoek. Het doel van dit vooronderzoek is om een beter beeld te krijgen van de groep expats . Hoeveel zijn het er? Waar komen ze vandaan? Hoe kan je ze het beste bereiken? Dit zijn verschillende vragen die centraal hebben gestaan tijdens dit gedeelte van het project. Om deze vragen te beantwoorden zijn de Young Professionals in gesprek gegaan met verschillende instellingen via waar de expats te bereiken zijn. Zoals internationale scholen en taalscholen.

 

Onderzoek naar expats in Almere

Na het vooronderzoek is het echte onderzoek begonnen. De Young Professionals zijn in gesprek gegaan met verschillende expats in Almere om er achter te komen waar hun behoeften en wensen liggen. Uiteindelijk zijn er heel veel interessante dingen uitgekomen. Onder andere over hoe expats integreren, taalbarrières en de vrijetijdsbesteding van expats. Deze aanbevelingen hebben zij gepresenteerd aan de gemeente Almere. Met dit project zijn wij meer te weten gekomen over de behoeften en wensen van expats in Almere en wij hopen te kunnen voortborduren op deze uitkomsten! Lees hier meer over de uitkomsten van het onderzoek!

 

Meer weten over het project Expats in Almere?

Neem contact op met de projectcoördinator: 

Bob Merkx
bob@academievandestad.nl
06 2136 7636