Doel van het project

Het doel van dit onderzoek is om er achter te komen wat de behoeften en kansen zijn van deze groep expats. Uiteindelijk wil de gemeente Almere meer te weten komen over de volgende vragen: waar lopen expats tegenaan; hoe leven expats in de stad; hoe is hun sociale leven; maken ze gebruik van voorzieningen, zoals buurthuizen, sport en zorg; zijn ze betrokken bij hun buren en buurt; maken ze gebruik van andere netwerken; en wat de is mogelijke impact op buurten nu zij veelal tijdelijk hier wonen. In het kort is de vraag die de gemeente stelt: hoe ziet het leven van expats in Almere eruit? Naast de expats zelf, ligt er daarbij ook de focus op de kinderen. De gemeente wil graag aanbevelingen over de aanpak rondom expats, met de vraag of er eventueel beleid voor expats noodzakelijk is.

Aan de slag

Vanaf september 2023 zullen er twee Young Professionals aan de slag gaan met dit onderzoek. Om deze vragen te tackelen zullen zij eerst een realistisch en gedegen plan van aanpak opstellen. De aanpak zal beginnen met een vooronderzoek. Het doel van dit vooronderzoek is om een beter beeld te krijgen van de groep expats . Hoeveel zijn het er? Waar komen ze vandaan? Hoe kan je ze het beste bereiken? Dit zijn verschillende vragen die centraal zijn tijdens dit gedeelte van het project. Om deze vragen te beantwoorden kunnen de Young Professionals in gesprek gaan met verschillende instellingen via waar de expats te bereiken zijn. Zoals internationale scholen en taalscholen.

 

Onderzoek naar expats in Almere

Na het vooronderzoek kan het echte onderzoek beginnen. De Young Professionals zullen in gesprek gaan met verschillende expats in Almere om er achter te komen waar hun behoeften en wensen liggen. Uiteindelijk leveren de Young Professionals aanbevelingen aan de gemeente Almere, wat de gemeente vervolgens weer kan gebruiken om expats zo goed mogelijk te ondersteunen. Met dit project hopen wij meer te weten te komen over de behoeften en wensen van expats in Almere!

 

Meer weten over het project Expats in Almere?

Neem contact op met de projectcoördinator: 

Bob Merkx
bob@academievandestad.nl
06 2136 7636