Viering van diversiteit in Almere

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Artikel 1, Nederlandse Grondwet

De stad Almere staat voor de (grond)wettelijke democratische waarden van gelijkwaardigheid zoals neergelegd in Artikel 1 van de Grondwet. Met dit uitgangspunt hebben Studenten van de opleidingen Bedrijfskunde, Communicatie; Rechten (Windesheim Almere) die begeleid werden door Academie van de Stad diverse onderzoeken uitgevoerd in het kader van een interactieve uiting van de grondwet. Op dit moment speelt de vervolgvraag hoe het Stadhuis van Almere als ‘Huis van de Stad’ kan dienen waarin iedereen zich welkom voelt. 

 

Huis van de Stad: een ontmoetingsplek voor bewoners

De gemeente Almere zou graag willen achterhalen hoe het Stadhuis als ‘Huis van de Stad’ kan dienen: een ontmoetingsplek voor inwoners, bewoners, ambtenaren en professionals uit het veld waar ze in gesprek kunnen gaan over thema’s zoals de grondwet. Hoe kan dit een inclusieve plek worden waar iedereen zich vrij voelt om heen te komen? Daarom gaan vanaf februari 2022 twee studenten van de opleiding Social Work en Bedrijfskunde van Hogeschool Windesheim via Academie van de Stad aan de slag met dit vraagstuk. 

 

Out of the box

Zij gaan o.a. in gesprek met professionals uit het veld, foto’s en filmmateriaal verzamelen om de Gemeente Almere van een goed advies te dienen hoe ze het Huis van de Stad kunnen vormgeven in het verlengde wat er ligt. Ook zullen zij onderzoek doen naar best practices in andere gemeenten.  De studenten krijgen hierin de ‘lead’ om de gemeente te voorzien van aanbevelingen op basis van ‘out of the box’ ideeën.

 

Meer weten over het project ‘Huis van de Stad’?

Lees onderstaand artikel met meer informatie over ons werk op dit thema. Neem contact op via amy@academievandestad.nl voor meer informatie over het project.

 

Bewoners in Almere in dialoog over zichtbare gelijkwaardigheid in Stadhuis