Verhoudingen tussen volwassenen en jongeren die verschillende religies aanhangen is een actueel thema. Met name in een diverse stad als Amsterdam, waarin jong, oud, christen, moslim en jood samenleven. Helaas blijkt in de praktijk dat niet altijd sprake is van een positieve cohesie en harmonie. Met name tussen de islamitische en joodse gemeenschap bestaat een wederzijdse onbekendheid en spanning.

Door het opzetten en toetsen van dialogen tussen jongeren met verschillende religieuze achtergronden worden deze jongeren gestimuleerd om met elkaar in gesprek te gaan over elkaars cultuur. In deze gesprekken wordt ernaar gestreefd dat de jongeren nieuwsgierig worden naar elkaars religie. De toolkit die de studenten ontwikkelen moet op scholen ingezet kunnen worden om dit soort interreligieuze dialogen succesvol te laten verlopen.

Lees hier het nieuwsbericht over de interreligieuze dialoogdag