Wat is de Omgevingswet? 

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De Crisis- en herstelwet (Chw) maakt dit nu al mogelijk, bijvoorbeeld door bestaande regels aan te passen. De Omgevingswet moet op 1 juli 2022 ingaan.

 

Project ‘Ken je Wet’

In het onderwijsproject ‘Ken je Wet’ gaan studenten van de opleiding Rechten (Windesheim Almere) inventariseren binnen de verschillende afdelingen van gemeente Almere welke regels er al zijn geïmplementeerd en hoe deze verder uitgewerkt kunnen worden in toepasbare en begrijpelijke regels. 

 

Methodiek  

De studenten van de opleiding Rechten voeren in de eerste fase door middel van desk-research en kwalitatief onderzoek en inventarisatie uit: welke juridische regels zijn er binnen de verschillende afdelingen van gemeente Almere? Welke regels dienen vooral om de openbare orde en veiligheid te borgen? Vervolgens zal er gekeken worden welke regels voor de fysieke leefomgeving verder uitgewerkt kunnen worden in regels die begrijpelijker zijn voor initiatiefnemers. Afhankelijk van de tijd kunnen de studenten zelf enkele regels uitkiezen om hier vragenbomen van te maken.

 

Meer weten over projecten omtrent de Omgevingswet?

Wij doen verschillende projecten omtrent de omgevingswet. Je leest via de link hieronder meer over onze ervaring met dit thema. Neem contact met ons op via amy@academievandestad.nl voor meer informatie.

 

Omgevingswet & Participatie