Het kabinet is bezig met het ontwikkelen van maatschappelijke diensttijd voor jongeren. Jongeren kunnen zich namelijk meer maatschappelijk betrokken voelen bij en in de samenleving door de maatschappelijke diensttijd, maar krijgen ook de ruimte om zich persoonlijk te ontwikkelen en te ontplooien. De maatschappelijke diensttijd biedt bovendien de mogelijkheid om mensen met verschillende achtergronden en leeftijden samen te brengen. Het doel is om zowel de inzet van jongeren in de maatschappij te verhogen en te zien of het hen stimuleert om (nog) actiever te worden in de samenleving. Daarnaast is een doel op langere termijn om het vrijwilligersbestand in Lelystad te verjongen.

Het projectteam ‘Challenge Up’, bestaande uit diverse organisaties in Lelystad, is benieuwd wat deze diensttijd voor de jongeren betekent. Ze kijken naar de drijfveren van de jongeren, vragen naar de opgedane levenservaring en hun persoonlijke ontwikkeling. Ook zal er een evaluatie zijn, om te kijken waar de knelpunten en successen liggen. Uiteindelijk leveren ze een adviesrapport met daarin de opgedane ervaringen. Hiermee wordt in kaart gebracht wat de impact is van het actieprogramma ‘Challenge Up’ voor jongeren uit Lelystad.

maatschappelijke diensttijd