Het kabinet is bezig met het ontwikkelen van maatschappelijke diensttijd voor jongeren. Jongeren kunnen zich meer maatschappelijk betrokken voelen bij en in de samenleving, maar krijgen ook de ruimte om zich te ontpolooien. De diensttijd biedt de mogelijkheid om mensen met verschillende achtergronden en leeftijden samen te brengen.  Het doel is om zowel de inzet van jongeren in de maatschappij te verhogen en te zien of het hen stimuleert om (nog) actiever te worden in de samenleving.

Het projectteam ‘Challenge Up’ is benieuwd wat deze diensttijd voor de jongeren betekent. Om dit te bepalen is er gekozen om de tool ‘Meten is Weten’ te gebruiken. Hieruit zal blijken of dit de meest effectieve manier is om de maatschappelijke impact te meten. Er wordt gekeken naar de drijfveren van de jongeren, gevraagd naar de opgedane levenservaring en hun persoonlijke ontwikkeling. Ook zal er een evaluatie zijn, om te kijken waar de knelpunten en successen liggen. Daarnaast is een doel op langere termijn om het vrijwilligersbestand in Lelystad te verjongen.