De Wet Schuldhulpverlening verplicht gemeenten tot het ondersteunen bij het vinden van een adequate oplossing gericht op het voorkomen en oplossen van schuldenproblematiek van haar inwoners. Hierin is gemeente Amersfoort vooruitstrevend aan de slag gegaan. Zo hebben zij een goedlopend systeem opgezet met Stadsring51 en het Geldloket. Het doel van het onderzoek ‘Ondernemers Schuldenvrij’ is daarom om de dienstverlening vanuit de gemeente te kunnen verbeteren.

Dit vraagstuk is drieledig. Studenten kijken naar hoe de gemeente adequaat hulp biedt aan ondernemers die al in beeld zijn (denk aan juridisch/bedrijfseconomisch advies). Welke doelgroepen nog niet in beeld zijn en hoe deze bereikt kunnen worden. Daarnaast kijken ze naar de verwachting van ondernemers van de gemeente als het om schuldhulpverlening gaat.

Studenten onderzoeken welke belangen een rol spelen bij verschillende stakeholders rondom dit thema. Daarbij kijken ze ook naar landelijke ontwikkelingen en hoe de gemeente daarvan kan leren. Aan de studenten de taak om de vraag achter de vraag te achterhalen om het vraagstuk verder te concretiseren en verwachtingen af te stemmen.

Het eindresultaat van ‘Ondernemers Schuldenvrij’ is een adviesrapport met aanbevelingen omtrent schuldhulpverlening aan ondernemers in Amersfoort. Voorlopige resultaten presenteren de studenten aan de opdrachtgever in een tussenpresentatie. Vervolgens bieden de studenten het eindresultaat aan tijdens de eindbijeenkomst.

 

Een ander project wat wij coördineren omtrent ondernemers en schulden is het project ‘Supersupporters’. Hier kan je er meer over lezen.