“Ik heb heel veel aan het Profi-leerbureau. Ik word bijvoorbeeld geholpen met moeilijk papierwerk en het werven van vrijwilligers, en met subsidieaanvragen. Er zijn heel veel dingen die voor migrantenorganisaties en vrijwilligersorganisaties heel moeilijk zijn om zelf te doen. Ik vind het heel belangrijk als je mensen om je heen hebt die hulp bieden. Ik voel me heel rijk als ik dat krijg.”

Afifa, voorzitter Stichting de Bloem over Profi-leerbureau

Het Profi-leerbureau

Na een succesvolle pilot in 2015 waarbij studenten zich tijdens hun stage inzetten voor de ondersteuning en ontwikkeling van vrijwilligersorganisaties is het Profi-leerbureau sinds 2016 voortgezet als Young Professional project. Twee Young Professionals hebben buurtinitiatieven uit Stadsdeel Oost ondersteund bij praktische zaken zoals: 

Subsidies aanvragen
Fondsenwerving
Projectplan schrijven
Begrotingen maken
PR/Communicatie
Vrijwilligers werven
En allerlei andere administratieve vragen.

De initiatieven konden hen alles vragen, en als ze het antwoord niet weten gaan we ernaar op zoek. 

 

Geboden ondersteuning

De ondersteuning van het Profi-leerbureau was altijd maatwerk. Factoren zoals ervaring, grootte en taalvaardigheid van een initiatief hebben grote invloed op de hulp die nodig is. De Young Professionals hebben daarom altijd goed gekeken naar de vraag en stelden een plan op voor de hulp die ze bieden. Daarbij werd ook ingespeeld op kansen. Als veel initiatieven dezelfde vraag stellen, werd er bijvoorbeeld een workshop georganiseerd. Zo kregen de initiatieven antwoord op hun vraag en breidden zij ook hun netwerk uit. De meest gestelde vragen zijn ook verwerkt in een online cursus. Wil je daar meer over weten? Klik hier

 

Profi-leerbureau

 

Een luisterend oor 

Naast praktische hulp bood het Profi-leerbureau ook een luisterend oor. De initiatiefnemers uit Amsterdam-Oost zijn gedreven bewoners die iets willen betekenen voor hun eigen buurt en gemeenschap. Ze hebben een signalerende rol en een goed beeld van de sociaal maatschappelijke problematiek die speelt in hun wijk. Het is van belang om goed te luisteren en het gesprek aan te gaan om mensen zo goed mogelijk te kunnen helpen.

 

Wil je meer weten over het Profi-leerbureau? 

Neem contact op met de projectcoördinator:

Bob Merkx

bob@academievandestad.nl
06 1236 7636

 

profi-leerbureau
Julia en Iris, de Young Professionals die binnen dit project aan de slag zijn.