Profi-leerbureau

In september 2015 is Academie van de Stad gestart met het Profi-leerbureau: een vrijwilligersbureau in Amsterdam Oost. Dit bureau helpt lokale vrijwilligersorganisaties en buurtorganisaties bij allerlei financiële-, projectmatige en andere uitdagingen. Het ging hier om een pilotproject. Hierbij gingen studenten uit het hoger onderwijs zich tijdens hun stage inzetten voor de ondersteuning en ontwikkeling van deze organisaties. Het doel is het neerzetten van een expertisecentrum dat bijdraagt aan de professionalisering en ontwikkeling van de buurt- en vrijwilligersorganisaties in Amsterdam Oost.

Na de succesvolle pilot in 2015-2016 is het Profileerbureau doorgezet als Young Professional-project van Academie van de Stad. Nu wordt in opdracht van stadsdeel Oost de vrijwilligersorganisaties opnieuw ondersteund. Dit gebeurt met hulp van de eerder opgedane kennis en expertise, in het kader van het programma ‘Faciliteren van actief burgerschap/vrijwilligerswerk’. Aanleiding van deze ondersteuning is de afname van subsidies vanuit de gemeente en overheid. Zij zien daarom graag een participatiesamenleving waarbij de buurt elkaar ondersteunt en minder afhankelijk is van de gegeven subsidies. Hiervoor is in veel gevallen een professionaliseringslag nodig. Het Profileerbureau helpt organisaties bij het vergaren van de juiste kwaliteiten en processen om dit te bereiken.

Ondersteuning van Young Professionals

Twee Young Professionals van het Profileerbureau ondersteunen een aantal vaste organisaties. Bij deze organisaties zijn de hulpvragen geïnventariseerd. Ook is er een passend plan gemaakt om de organisaties bij deze hulpvragen te ondersteunen. Deze hulpvragen zijn in een dergelijk plan leidend en de medewerkers proberen daarbij een passende oplossing te creëren. Het Profileerbureau helpt echter ook met organisatieproblematiek die buiten deze thema’s valt. Voorbeelden hiervan zijn een wekelijks fondsenspreekuur waarbij ondersteuning wordt geboden bij het schrijven van een fondsenaanvraag, ondersteuning bij het schrijven van een projectvoorstel en inzicht krijgen in subsidieaanvragen. Maar ook om overzicht te krijgen in de organisatieadministratie of ondersteuning bij het werven van vrijwilligers.

Wil je contact opnemen met het Profi-leerbureau? Mail dan naar info@profileerbureau.nl.

Wil je meer weten over het profileerbureau of heb je een andere vraag? Onze young professionals zitten elke woensdag tussen 11.00 en 13.00 uur voor je klaar tijdens het Buurtspreekuur Oost in De Meevaart, Balistraat 48A of kijk op deze website.