Wonen in Spark Village is niet zomaar voor iedereen weggelegd. Het complex heeft als uitgangspunt dat mensen met verschillende achtergronden niet alleen wonen op het complex, maar daadwerkelijk samenkomen. Hiermee leren zij van elkaar en is er een fijne leefsfeer voor iedereen.

Om de bewoners hierin een handje te helpen hebben de woningcorporaties en stadsdeel Oost, Academie van de Stad gevraagd om met een groep van zes community builders aan de slag te gaan. De community builders zitten zich vier uur per week in voor hun community in Spark Village. Zij zijn verdeeld over het gebouw en zijn een aanspreekpunt voor de bewoners. De community builders helpen bijvoorbeeld met het organiseren van evenementen, het opzetten van commissies en het beheer van de gezamenlijke ruimte. Daarnaast leggen zij verbinding tussen de bewoners en maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij het complex. In ruil voor hun inzet ontvangen de community builders een vrijwilligersvergoeding.