Wonen in Spark Village is niet zomaar voor iedereen weggelegd. Het complex heeft als uitgangspunt dat mensen met verschillende achtergronden niet alleen wonen op het complex, maar daadwerkelijk samenkomen. Hiermee leren zij van elkaar en is er een fijne leefsfeer voor iedereen.

Spark Village is een wooncomplex dat aan de rand van Amsterdam ligt. In het meest oostelijke hoekje om precies te zijn. Hier wonen 250 jongeren tussen 18 en 28 jaar, waarvan de helft van de bewoners een vluchtachtergrond hebben. Om het wooncomplex een plek te laten zijn waar bewoners elkaar kennen en naar elkaar omkijken zijn we een community builder-project gestart. Hier zetten zes actieve bewoners zich wekelijks in om bewoners met elkaar te verbinden. Maar ook om een aanspreekpunt te zijn voor hen en om het complex een gezellige plek te laten zijn. Wekelijks is op woensdag bijvoorbeeld het taalcafé en etentjes en borrels zijn de momenten waarop het gezellig wordt op Spark Village. Ook aan het groen op het complex wordt gedacht, zo is de groencommissie druk met zowel de moestuinbakken als de bloemen en bomen op het wooncomplex.