De energietransitie: een sociaal perspectief

Er is al veel bekend over het technische aspect van de energietransitie: bouwen van aardgasvrije huizen, toepassing van windenergie en de financiering van energieprojecten. Naast dit technische aspect van de energietransitie zijn gemeenten erg benieuwd naar welke beleidsinstrumenten vanuit sociaal perspectief ingezet kunnen worden. Met name om draagvlak en betrokkenheid te vergroten onder wijkbewoners. Uiteindelijk zijn het de bewoners zelf die een bijdrage leveren aan het aardgasvrij maken van hun wijk. Dit kan door bijvoorbeeld zonnepanelen aan te schaffen of door hun huis beter te isoleren. Maar hoe betrek je bewoners bij de energietransitie? En hoe meet je het draagvlak? In het project Warme Wijken gaan studenten Sociologie met deze vraagstukken aan de slag.

 

Het project Warme Wijken

Studenten Sociologie van de Universiteit Utrecht gaan in dit project – onder begeleiding van Academie van de Stad – aan de slag met wijkonderzoeken in Houten, Amersfoort en Veenendaal. Het doel van het project is om te achterhalen wat belangrijke factoren zijn ten aanzien van de betrokkenheid van bewoners bij de energietransitie. De studenten inventariseren daarbij het palet aan sociale beleidsinstrumenten en onderzoeken onder welke wijkcondities deze interventies al dan niet aanslaan. Op basis van dit onderzoek zullen de studenten aanbevelingen doen ten aanzien van de inzet van deze instrumenten en de rol van gemeenten.

 

Meer weten over Warme Wijken?

Het project Warme Wijken 2022/2023 is een vervolg van eerdere succesvolle jaren van het project. Om je een kijkje in het project te geven hebben we een film gemaakt. Bekijk de video hier.

 

warme wijken
Studenten en opdrachtgever in beeld tijdens een eindbijeenkomst van het project Warme Wijken