De energietransitie: een sociaal perspectief

Er is al veel bekend over het technische aspect van de energietransitie: bouwen van aardgasvrije huizen, toepassing van windenergie en de financiering van energieprojecten. Naast dit technische aspect van de energietransitie zijn gemeenten erg benieuwd naar welke beleidsinstrumenten vanuit sociaal perspectief ingezet kunnen worden. Met name om draagvlak en betrokkenheid te vergroten onder wijkbewoners. Uiteindelijk zijn het de bewoners zelf die een bijdrage leveren aan het aardgasvrij maken van hun wijk. Dit kan door bijvoorbeeld zonnepanelen aan te schaffen of door het huis beter te isoleren. Maar hoe betrek je bewoners bij de energietransitie? En hoe meet je het draagvlak? In het project Warme Wijken zijn studenten Sociologie met deze vraagstukken aan de slag gegaan.

Meer weten over Warme Wijken?

Bekijk dan deze inzichtelijke video over het project, lees dit artikel over het perspectief van de gemeenten op het project of neem een kijkje in dit artikel om meer te zien van het feestelijke vijfjarige jubileum van Warme Wijken dat we afgelopen jaar hebben gevierd.