De energietransitie: een sociaal perspectief

Er is al veel bekend over het technische aspect van de energietransitie: bouwen van aardgasvrije huizen, toepassing van windenergie en de financiering van energieprojecten. Naast dit technische aspect van de energietransitie zijn gemeenten erg benieuwd naar welke beleidsinstrumenten vanuit sociaal perspectief ingezet kunnen worden. Met name om draagvlak en betrokkenheid te vergroten onder wijkbewoners. Uiteindelijk zijn het de bewoners zelf die een bijdrage leveren aan het aardgasvrij maken van hun wijk. Dit kan door bijvoorbeeld zonnepanelen aan te schaffen of door het huis beter te isoleren. Maar hoe betrek je bewoners bij de energietransitie? En hoe meet je het draagvlak? In het project Warme Wijken zijn studenten Sociologie met deze vraagstukken aan de slag gegaan.

 

Het project Warme Wijken

Studenten Sociologie van de Universiteit Utrecht gingen in dit project – onder begeleiding van Academie van de Stad – aan de slag met wijkonderzoeken in Houten, Amersfoort en Veenendaal. Het doel van het project was te achterhalen wat belangrijke factoren zijn ten aanzien van de betrokkenheid van bewoners bij de energietransitie. De studenten inventariseerden daarbij het palet aan sociale beleidsinstrumenten en onderzochten onder welke wijkcondities deze interventies al dan niet aansloegen. Op basis van dit onderzoek deden de studenten aanbevelingen ten aanzien van de inzet van deze instrumenten en de rol van gemeenten tijdens de geslaagde eindbijeenkomst in bibliotheek Neude op 19 januari.

 

Meer weten over Warme Wijken?

Het project Warme Wijken 2022-2023 is een vervolg van eerdere succesvolle jaren van het project. Om je een kijkje in het project te geven hebben we een film gemaakt. Bekijk de video hier.