Duurzame organisaties

Een van de grootste veranderingen die huidige steden moeten ondergaan is op het gebied van duurzame gebouwen. In Amersfoort onderzoeken studenten Built Environment van de Hogeschool Utrecht bijvoorbeeld welke mogelijkheden er zijn om beton opnieuw te gebruiken als bouwstof wanneer een gebouw gesloopt wordt. Door gebruik te maken van circulair bouwen hoeven er minder nieuwe grondstoffen aangeboord worden voor nieuwe gebouwen (lees hier verder). Ook in Almere doen studenten onderzoek binnen het gedachtegoed van de circulaire economie. Zo onderzoeken studenten Bedrijfskunde en studenten Engineering van Windesheim Flevoland hoe het provinciehuis haar inkomende productstromen en uitgaande afvalstromen kan verminderen of circulair kan maken (lees hier). Naast het provinciehuis gaat ook het Flevoziekenhuis in Almere op de duurzame toer. Hier bekijken studenten Bedrijfskunde en studenten Toegepaste Biologie namelijk hoe het ziekenhuis energie kan besparen door het gebruik van nieuwe isolatietechnieken (zoals vergroening op het dak), laadpalen voor elektrische auto’s en zonnepanelen (zie hier).

project duurzaamheid

Duurzame bewoners

Naast de gebouwen van organisaties zullen woningen ook aangepast moeten worden: ze moeten zoveel mogelijk aardgasvrij worden. De technische kant van de transitie naar schone energie wordt daarvoor al goed in kaart gebracht. De Provincie Utrecht vindt het echter ook belangrijk dat het draagvlak onder en de betrokkenheid bij bewoners bij deze transitie groot is. Om te achterhalen hoe het draagvlak en de betrokkenheid groter kunnen worden, trekken studenten Sociologie van de Universiteit Utrecht verschillende gemeenten in de provincie in en gaan ze in gesprek met de buurtbewoners (lees hier meer over dit project). En in Amsterdam onderzoeken studenten Toegepaste Psychologie van de Hogeschool van Amsterdam op een soortgelijke manier de potentie die de Stadionbuurt in stadsdeel Zuid heeft om aardgasvrij te worden (lees het hier).

Bewoners in de stad kunnen niet alleen iets bijdragen aan een duurzame stad door hun woning aardgasvrij te maken. Ook de manier waarop zij omgaan met afval in de wijk is belangrijk. Studenten Culturele Antropologie van de Universiteit Utrecht brengen ‘het verhaal achter afval’ en de beïnvloedingsmomenten in kaart en komen tot praktische adviezen (zie hier). Tot slot kunnen bewoners van Utrecht alles leren over duurzaamheid en de veranderingen in het klimaat als gevolg van menselijk handelen in de ‘Climate Planet’; een reizende tentoonstelling over het klimaat. Tijdens de maand dat de Climate Planet in Utrecht staat, bezoeken zoveel mogelijk scholieren de tentoonstelling. Studenten van de lerarenopleiding Aardrijkskunde aan de Hogeschool Utrecht zullen deze tentoonstelling zo aantrekkelijk mogelijk maken voor deze jonge bezoekers en gaan met hen in gesprek (lees hier meer).

projecten duurzaamheid

Duurzame samenleving

De projecten rondom duurzaamheid die we hierboven bespraken, hebben allemaal te maken met duurzaamheid op ecologisch gebied. Maar ook op sociaal gebied is duurzaamheid belangrijk om de steden leefbaar te houden voor toekomstige generaties. De projecten die Academie van de Stad op dit gebied uitvoert zijn eindeloos, omdat Academie van de Stad zich al tien jaar inzet voor leefbare steden met actieve en betrokken bewoners. Zo onderzoeken studenten van de minor Diversiteit in de Stad van de Hogeschool van Amsterdam nu de effectiviteit van de Noord-vindt-Noord-markt waarop stadsdeel Noord het totaalaanbod van basisvoorzieningen aan bewoners van Amsterdam Noord presenteert (lees hier). En studenten Apllied Ethics van de Universiteit Utrecht brengen de sociale impact van bewonersinitiatieven in Amsterdam in kaart. Maar voor echt leefbare steden is het goed dat de focus op de ecologische kant van duurzaamheid ook steeds groter wordt, want een leefbare stad ontstaat vooral door een duurzame verbinding tussen mens en natuur!

project sociale duurzaamheid